Tazomummim

July 11, 2014 6:09 am
Believe me. Trying f*cking hard here

Believe me. Trying f*cking hard here

December 1, 2011 10:57 am November 10, 2011 8:43 pm November 4, 2011 8:52 pm October 29, 2011 10:12 am 10:12 am
mhel02:

stay positive 

mhel02:

stay positive 

10:11 am
"

Gái: Chào anh iu :*

Zai: Chào cưng :* …. **Tin nhắn lỗi

Gái: Anh đâu rồi ?

Zai: Uh! A đây mà… //Tin nhắn lỗi

Gái: Này định bơ nhau đấy ah X( !!!

Zai: A vẫn đang nhắn tin với e mà :| **Tin nhắn lỗi

Gái: Này, khinh nhau vừa thôi! Việc đếk gì phải thế… Chia mẹ tay đi! /:)

Zai: /:) Ơ, bố kon điên. Nghỉ thì nghỉ mẹ đi. Bực cả mình X-( **Tin nhắn gửi thành công…

"

- st

không có duyên phận rồi =)))

October 23, 2011 9:14 pm 9:08 pm 9:06 pm